ACTIVITEITEN

De Lochemse Uitdaging bouwt bruggen tussen vragen vanuit de samenleving en de mogelijkheden van het Lochemse bedrijfsleven. Zij heeft hiervoor verschillende activiteiten opgezet.

  • Directe bemiddeling in een matchgroep. Lochemse stichtingen en verenigingen stellen hun vraag per mail. Deze vraag wordt besproken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Matchgroepvergaderingen.
  • Spullen die over zijn bij bedrijven worden verhandeld via deinfo@lochemseuitdaging.nl aanvragen welke spullen zij zoeken. Bedrijven die spullen willen aanbieden doen dit ook via info@lochemseuitdaging.nl. Voor spullen die niet direct bemiddeld kunnen worden, maar wel zeer de moeite waard zijn, heeft de Lochemse Uitdaging een kleine opslagruimte.
  • NL Doet, de landelijke vrijwilligersdagen in Nederland die jaarlijks ongeveer half maart plaatsvinden. De Lochemse Uitdaging coördineert in 2013 samen met Sociaal Cultureel Werk Gorssel en de makelaar maatschapelijke stage vraag & aanbod naar klussen in de gemeente Lochem.
  • 8 uur overwerken voor het goede doel, dit is een landelijke dag. De Lochemse Uitdaging nam hieraan voor het eerst deel op 18 maart 2016.