WAT KAN IK ALS MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE DOEN?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project of juist in het kader van hun lopende dagelijkse bezigheden. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms kunnen maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen.

Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot 2 weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via de button Aanvraag Indienen op deze site.

De matchgroep behandelt de aanvragen in hun bijeenkomsten (4x per jaar) aan de hand van voorwaarden waaraan de aanvragen moeten voldoen (klik hier voor het volledige overzicht)

De belangrijkste criteria zijn:

1. bevordert de verenigingen die de aanvraag doet, de leefbaarheid in de lokale omgeving, liefst voor wat grotere groepen

2. de aanvraag mag niet commercieel zijn of afkomstig van een bedrijf.