Werkwijze

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Lochemse Uitdaging. Deze aanvragen worden voorgelegd aan de Matchgroep (4 bijeenkomsten per jaar). Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.
Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.
De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken van A tot Z te begeleiden en daarmee tot stand te brengen.

Wordt een aanvraag van een organisatie op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, door de Matchgroep geaccepteerd, dan realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond verbindt concreet aanvrager en aanbieder en zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen en de match wordt gemaakt. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren.

De matchgroepleden dagen telkens weer een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen door matches te maken met stichtingen en verenigingen.

Aanbod vanuit bedrijven
Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Spullenbank
Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Lochemse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Lochemse Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij o.a. een Spullenbank en een Cadeautjesbank. Waar mogelijk worden deze ‘banken’ gecoördineerd door een ‘jonge hond’.